KỆ

Quần áo không chỉ được sắp xếp gọn gàng bằng cách gấp bỏ vào một góc tủ nhỏ. Bạn hoàn toàn có thể phân loại và treo thẳng chúng lên trong những chiếc kệ treo thế này. Những thiết kế đơn giản nhưng vẫn đầy đủ công năng sử dụng, phù hợp với mọi không gian.

 

K Treo Qun Áo 1200X400X1800 / Mc Nh
Kệ treo quần áo
1.700.000₫
K Treo Qun Áo 650X350X1500 / Mc Nh
K Ti Vi 1400X400X450 / Mc Nh
Kệ ti vi
2.500.000₫
K Ti Vi 1400X400X400 / Mc Nh
Kệ ti vi
2.000.000₫
K Sách 800X300X800 / Mc Nh
Kệ sách
1.050.000₫
K Sách 624X300X1808 / Mc Nh
Kệ sách
1.500.000₫
K Sách
Kệ sách
1.600.000₫
K Treo Qun Áo 1060X380X1480 / Mc Nh
K Treo Qun Áo 430X400X2000 / Mc Nh
Kệ treo quần áo
2.500.000₫
K Sách 640X300X1100 / Mc Nh
Kệ sách
850.000₫
K Sách 700X300X1400 / Mc Nh
Kệ sách
1.250.000₫
K Ti Vi 1400X400X450 / Mc Nh
Kệ ti vi
2.800.000₫