SOFA

Các mẫu SOFA đa dạng từ Là Nhà đang chờ đợi để trở thành một mảnh ghép trong tổ ấm của bạn. Không còn gì thoải mái hơn việc tận hưởng cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng khi ngả lưng trên một chiếc sofa lúc tan tầm. Hay nằm dài những ngày cuối tuần để đọc sách, báo trên những chiếc sofa này.

 

Vento - 3 Seater Sofa Mc Nh / 1800X850X850
Vento - 3 Seater Sofa
7.500.000₫
Vento - 3 Seater Right Hand Mc Nh / 2200X850/1500X850
Vento 3 - 2 Seater Left Hand Sapphire Blue Velvet / 2200X850/1500X850
Harlow - Sofa Bed With Storage Mc Nh / 1800X850X850
Harlow 2 - Right Hand Facing Chaise End Sofa Elite Teal Fabric / 2200X850/1500X850
Harlow 1 - Left Hand Facing Chaise End Sofa Mc Nh / 2200X850/1500X850
Harlow 1 - 4 Seater Sofa Mc Nh / 1800X850X850
Miro - Right Hand Mc Nh / 2200X850/1500X850
Miro - Right Hand
7.000.000₫
Miro - Left Hand Mc Nh / 2200X850/1500X850
Miro - Left Hand
7.000.000₫
Miro - 3 Seater Sofa Mc Nh / 1800X850X850
Miro - 3 Seater Sofa
7.000.000₫
Frederik - 3 Seater Right Hand Mc Nh / 2200X850/1500X850
Frederik - 3 Seater Left Hand Mc Nh / 2200X850/1500X850