SOFA

Các mẫu SOFA đa dạng từ Là Nhà đang chờ đợi để trở thành một mảnh ghép trong tổ ấm của bạn. Không còn gì thoải mái hơn việc tận hưởng cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng khi ngả lưng trên một chiếc sofa lúc tan tầm. Hay nằm dài những ngày cuối tuần để đọc sách, báo trên những chiếc sofa này.

 

Harlow - Armchair Mc Nh / 920X880X690
Harlow - Armchair
4.000.000₫
Harlow 2 - 4 Seater Sofa Mc Nh / 1800X850X850
Harlow 1 - 4 Seater Sofa Mc Nh / 1800X850X850
Orson 2 - 3 Seater Sofa Mc Nh / 1800X850X850
Arni - Right Hand Facing Chaise End Sofa
Arni - Right Hand Corner Sofa
Arni - Left Hand Facing Chaise End Sofa
Arni - Left Hand Corner Sofa
Arni - 3 Seater Sofa
Arni - 3 Seater Sofa
5.500.000₫
Inka - Left Hand Corner Sofa
Inka - 3 Seater Sofa
Inka - 3 Seater Sofa
8.000.000₫
Amber - 3 Seater Right Hand Elite Grey Fabric / 1800X850X850