TỦ

Một chiếc tủ nhỏ xinh hay lớn đủ dùng? Chỉ cần bạn cần, Là Nhà sẽ có. Từ táp đầu giường nhỏ gọn đến tủ giày ngăn nắp hay những chiếc tủ áo đa dạng kích thước, màu sắc. Là Nhà có mọi sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của bạn ở mọi thời điểm và không gian.

 

T Giày
Tủ giày
1.700.000₫
T Áo Mc Nh / 800X500X1800
Tủ áo
2.400.000₫
T Áo 1124X396X1857 / Mc Nh
Tủ áo
4.800.000₫
T Áo 752X480X1230 / Mc Nh
Tủ áo
1.500.000₫
Táp U Ging 400X450X551 / Mc Nh
Táp đầu giường
1.000.000₫
Táp U Ging 400X450X550 / Mc Nh