Từ 40 - 50 triệu

Kingdom 101 - Chị Vy
42.000.000₫
Topaz Elite - Cô Hải
44.000.000₫
Carrilon- Chị Thảo
47.000.000₫
Prosper - Anh Nhựt
48.000.000₫
Lovera Vista - Anh Quân
40.000.000₫
Fresca - Anh Thăng
40.000.000₫
Ehome3 - Anh Vĩnh
40.000.000₫
Topaz Elite - Anh Quý
48.000.000₫
Green River - Anh Huân
38.000.000₫