Từ 50 triệu trở lên

Skyline Q7 - Anh Thắng
120.000.000₫
An Hoà 7 - Chị Ngọc
98.000.000₫
Safira - Chị Ly
51.000.000₫
Vinhome - Chị Lisa
55.000.000₫
Vinhome - Chị Linh
88.000.000₫
Vinhome - Chị Vy
70.000.000₫
Masteri - Chị Trúc
70.000.000₫