Thân thiện môi trường

Là Nhà không sử dụng các chất liệu, vật liệu gây hại đến động vật. Thay vào đó sử dùng các loại da công nghiệp (không thí nghiệm trên động vật). Nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng. Các ván gỗ được tính toán kĩ lưỡng để tận dụng hoàn toàn, tránh lãng phí, tạo chất thải. Hệ thống làm sạch, xử lý bụi gỗ, mùn cưa luôn hoạt động trong quá trình sản xuất, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Hợp tác phát triển

Hỗ trợ việc làm cùng nhau phát triển cũng là một trong những khía cạnh Là Nhà quan tâm. Chúng tôi ưu tiên sử dụng nguồn lao động thô bất kể là người chạy xe ba gác hay người cung cấp chất liệu, vật liệu đều là bạn đồng hành cùng Là Nhà trên con đường phát triển.

An toàn lao động

Đội ngũ nhân sự luôn là nhân tố quan trọng nhất để Là Nhà có thể phát triển. Với đặc thù ngành nghề, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến an toàn lao động. Đưa ra các hướng dẫn cụ thể về an toàn trong sản xuất cho nhân viên, thường xuyên tổ chức tập huấn, và đầu tư máy móc để nâng cao năng suất và hạn chế lao động chân tay.