Thiết kế nội thất

  • Khách hàng cung cấp bản vẽ và hình ảnh mặt bằng hiện trạng
  • Khách hàng chia sẻ về dự định, kế hoạch, ngân sách và mong muốn sơ bộ cho ngôi nhà của mình

Dựa vào thông tin sơ bộ do khách hàng cung cấp. Là Nhà sẽ báo giá gói thiết kế sơ bộ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

  • Nếu đồng ý với báo giá sơ bộ của Là Nhà. Khách hàng sẽ được phỏng vấn để tìm hiểu kỹ hơn về nhu cầu nội thất thật sự của chính bản thân mình.
  • Là Nhà sẽ giới thiệu các phong cách thiết kế nội thất. Phát triển gout thẩm mỹ vê nội thất cho khách hàng.
  • Trình bày phương án bố trí mặt bằng
  • Trình bày phương án từng sản phẩm nội thất: kết cấu, màu sắc, kích thước, tỷ lệ,…

Dựa vào phương án sơ bộ, Là Nhà sẽ gửi bảng báo giá chi tiết cho khách hàng.

Quy trình làm việc và phương thức thanh toán sẽ theo quy định trong hợp đồng